Posts Tagged ‘Regne d’Espanya’

ASSOLIR LA FI DEL REGNE D’ESPANYA

Dissabte, octubre 25th, 2008
Espanya futura

espanya futura

He rebut anit una notícia que esperava de feia anys. Potser no és tal i com l’havia somniat i potser l’hauria presentat d’una altra manera, però és el que és i palesa una intenció ferma de posar fil a l’agulla per acabar definitivament amb la monarquia del Borbó —imposada a dit per Franco i mantinguda pel PSOE i tots els seus comparses— i amb l’opressió de les nacions sotmeses.

Primer us copio la carta que conté la declaració d’intencions i després la proposta.

D’: Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià, República Valenciana-partit valencianista europeu, Plataforma Sobirania i República (per la República Catalana), Bloc d’Esquerra Català, ACR Constantí Llombart.

A: Sobiranistes republicans andalusos, aragonesos, bascs, canaris, castellans, catalans, gallecs i valencians.

Els col·lectius i partits que us dirigim aquesta carta portem uns anys treballant en el moviment republicà, sobretot al País Valencià. A ningú se’ns escapa que el moviment republicà està quasi monopolitzat arreu l’Estat pels republicans espanyols, que malgrat reconèixer el dret d’autodeterminació (només faltaria que no foren democràtics!), no mouen un dit, tot al contrari, per assolir les sobiranies dels nostres respectius països. Nosaltres sobiranistes republicans, per la República Valenciana i per la República Catalana, veiem del tot necessària la coordinació dels sobiranistes republicans no espanyols, de la mateixa manera que els republicans espanyols es coordinen portant, fins ara, la iniciativa del moviment republicà.

És en aquest sentit que us proposem entrar en contacte i us enviem un primer esborrany de proposta de «Coordinadora Estatal per les Repúbliques» (en plural).

Esperem que compartiu la nostra preocupació i restem a l’espera de les vostres notícies.

Salut i repúbliques.

Ciutat de València, 22 d’octubre 2008

Per a contactar:

Víctor Baeta i Subias, de República Valenciana-partit valencianista europeu

650537213

963622772

baeta@telefonica.net

correu@republicavalenciana.org

Proposta de «Coordinadora Estatal per les Repúbliques»

Les organitzacions sotasignants amb l’ànim d’assolir la fi del Regne d’Espanya i la creació de nous ordres polítics republicans, basats en la llibertat com a no dominació de les persones i pobles, presentem la següent proposta de «Coordinadora Estatal per les Repúbliques».

1.- La «Coordinadora Estatal per les Repúbliques», ha de tendir a recollir totes les expressions i

reivindicacions republicanes existents al Regne d’Espanya, sia el que sia el seu caire territorial, social o de qualsevol altre tipus.

2.- Les propostes republicanes que coneixem són les següents:

– República Valenciana

– República Catalana

– República d’Euskadi

– República Galega

– República Castellana

– República Andaluza

– República del Estado Aragonés

– República Federal Canaria

– República Confederal de los Pueblos de España

– Confederació de Repúbliques (catalana, valenciana i balear)

– República Independent i Federada dels Països Catalans

– República Federal Española

– República Popular y Federativa

– Repúbliques Llibertàries

3.- Aquesta pluralitat entenem que s’ha de plasmar en una instància de coordinació formada per partits i col·lectius que defensen les distintes expressions republicanes.

4.- Els sotasignats s’autoconstitueixen com a instància sobirana i oberta per a redactar una proposta de funcionament i convocar una primera Assemblea Constituent de la «Coordinadora Estatal per les Repúbliques».